Latin Amerika’yı Anlamak

latin america112x160

Bu kitabın amacı; coğrafi  açıdan uzak olsa bile, Türkiye’de çok sayıda insanın kalbine yakın olan; müziği, edebiyatı, siyasi kültürü ile yıllardır Türkiye üzerinde güçlü etkisi bulunan Latin Amerika’nın siyasi, kültürel ve sosyal yapısını anlamayı hedefleyenlere rehberlik edecek çalışmaları sunmaktadır.

Türkiye’de Latin Amerika çalışmalarının kısa bir tarihi olduğu için ilgili kaynak sayısı sınırlıdır ve Türkiye’nin bölgeye münasebetini geliştirecek ve araştıracak uzman insan kaynağında önemli bir açık bulunur. Bu kitap Türkiye’deki Latin Amerika çalışmalarında karşılaşılan eksikliğin giderilmesine katkıda bulunabilir.

Başkanlığını Aykut Eken’in yürüttüğü, Amerikan Araştırmaları Merkezi bünyesinde oluşturulan Latin Amerika Çalışmaları Projesi biriminin bir ürünü olarak ortaya çıkan bu kitap için şükran duyulan isimlerin başında Aykut Eken gelmektedir. Kitap çalışmasında katkısı bulunan Latin Amerika Çalışmaları Projesi biriminin danışma kurulu üyelerine, makalelerin toplanıp, derlenmesine yılmadan çalışan BAU ULMER ( Uluslar arası Liderlik Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdür Yardımcıları Tuğçe Aslan ve Selma Bardakcı’ya teşekkür etmemek büyük eksiklik olur.

Bu kitapta yer alan makaleler üç ana temaya odaklanmıştır. İlk olarak, Türkiye-Latin Amerika teması; Türkiye ve Latin Amerika ilişkilerine genel ir bakışı, Türkiye’nin 2000’li yıllarda çok boyutlu dış politikası ile gelişen Latin Amerika açılımını ve Latin Amerika ülkelerinin Türk diplomasisi açısında genel bir değerlendirilmesini kapsar. Bu değerlendirmeler arasında Burak Küntay, Ahmet Banguoğlu, Taner Karakaş, Hüseyin Diriöz ve Engin Yürür’ün makaleleri yer alır. Bu tema grubunda Türkiye ve Arjantin ilişkileri üzerine bir çalışma da bulunur.

İkinci tema, Latin Amerika’da iş dünyasının beklentileri ve iş dünyasının tutum ve değerleri üzerine bir değerlendirmeyi içerir. Aykut Eken’in çalışması bu konuyu kapsamlı bir biçimde inceler.

Üçüncü tema, seçilen bazı Latin Amerika ülkelerinin, siyasi ve ekonomik yapıları üzerine yapılan araştırmalara dayanan incelene yazılarını kapsar. Bu incelemeler arasında “Küba Özel Bilgi Notu”, “Latin Amerika ve İnka Medeniyetinin Merkezi Peru”, “Brezilya’nın gelişiminde Askeri Rejim ve Biyo-enerjinin Rolü”, “Bölgesel ve Kıtasal Olarak Bir Panamerikan Örgüt: Amerika Devletleri Örgütü” ve “”Bolivya Siyasetinde Yerli Hareketler” başlıklı yazılar yer alır. Bu üçüncü tema grubunda yer alan Brezilya ve Bolivya üzerine yazılan iki makale, “Latin Amerika Politikası Seminerleri” yüksek lisans dersini alan öğrencilerin proje çalışmasından üretilmiştir. Buna ek olarak, Ekvador Büyükelçisi tarafından kaleme alınan “Ne Kadar Uzak Olsa Da…” başlıklı makale bu temaya katkı sunan bir diğer önemli çalışmadır. Ne kadar uzak olsa da, Latin Amerika’yı anlamayı önemsiyor ve istiyoruz.

Prof. Dr. Nilüfer NARLI
Yrd. Doç. Dr. Burak KÜNTAY