Hükümet ve Liderlik Okulu Düşünce Grubu

dusunce grubu
Siyaset Okulu programı, Türkiye’nin siyasal yapısının ve işleyişinin konunun uzmanlarından öğrenilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Her tür siyasi parti ve görüşten hocaların dersler verdiği programda dersler, objektif ve akademik bir ortamda işlenmiştir. Demokrasinin ve katılımcılığın gerekliliğinin bir sonucu olarak, program kapsamındaki dersler etkileşimli şekilde yürütülmüştür. Siyaset Okulu programlarımız boyunca öğrencilerimizin sadece soru yöneltmek değil, Türkiye’nin kronik ve güncel sorunlarına ilişkin kendi fikirlerini beyan etmek, tespitlerini ve çözüm önerilerini paylaşmak istedikleri de fark edilmiştir.

Bu gözlemlerimiz sonucu Siyaset Okulu’nun bir parçası olarak Think-Tank düşünce grubu kurmayı uygun gördük. Bu toplantılarını toplantılarda Siyaset Okulu öğrencileri, farklı siyasi konularda görüşlerini paylaştılar, çözüm önerilerini tartıştılar, tespitlerini dile getirdiler. Birçok farklı görüşten öğrencinin katıldığı bu toplantılarda çok önemli konular gündeme getirildi ve tartışıldı.

Bu süreçte katılımcılarımızın hem bilgi düzeyleri artmış hem de kendilerini ifade etme yetenekleri gelişmiştir. Bu birikim, daha önce yayınlanan iki kitapta olduğu gibi, katılımcılarımızın kaleme aldıkları makaleler vasıtasıyla bu kitapta toplanmıştır.

Kitapta Türkiye ile ilgili spesifik olarak; Enerji ve AB Enerji Politikası, Ortadoğu ve Genişletilmiş Ortadoğu Projesi, Karadeniz’in Güvenliği, Karabağ Sorunu, Çin’in Yükselişi ve Ülkemizle İlişkileri, Dış Politikada Diasporalar, Bilgi Toplumuna Geçiş, Rusya ile İlişkiler ve Çıkar Savaşları konuları ele alınmıştır. Öğrencilerimiz söz konusu konularda Türkiye’nin içinde bulunduğu farklı sorunlara değinmiş ve çözüm önerileri sunmuşlardır. Ülkemizin sorunlarına duyarlı, sorunları dile getirmekle yetinmeyip bu sorunlara çözüm arayan ve makaleleri vasıtasıyla görüşlerini bu kitapta derleme imkanı bulduğumuz öğrencilerimizin verdikleri emekten ötürü kendilerine şükranlarımı sunarım.

Ayrıca bu düşünce grubunun oluşmasına vesile olan ve çalışmalarımızı daima destekleyen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Enver Yücel’e, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a, Siyaset Okulu kurucu rektörü Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum’a, gerek Siyaset Okulu gerekse düşünce grubu toplantılarına yoğun emek sarf eden değerli Hükümet ve Liderlik Okulu çalışanlarına, stajyerlerine ve kıymetli Bahçeşehir Üniversitesi ailesine saygı sevgi ve minnetlerimle.

Burak KÜNTAY
Başkan
Hükümet ve Lidelik Okulu