Hükümet & Liderlik Okulu Düşünce Grubu (Yeni Bakış Açıları ve Perspektifler)

kitap-3
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından oluşturulan düşünce grubu 2005 yılı itibariyle çalışmalarına başlamıştır. İki senedir aktif çalışmalarını yürüten düşünce grubumuz bünyesinde, farklı mesleklerden, ihtisaslardan ve uzmanlık alanlarından kıymetli katılımcıları bulundurmaktadır. Düşünce grubunun kıymetli üyeleri daha evvelden Siyaset Okulu 1, Siyaset Okulu 2, Terör Okulu 1, Terör Okulu 2, Avrupa Birliği Çalışma Programı, Amerikan Araştırmaları ve Küresel Liderlik Forumu gibi programlara katılıp birçok farklı konuda bilgi ve donanım sahibi olmuşlardır. Bu programların akabinde, programlarda yapılan çok farklı konulardaki tartışmalar ve ‘Türkiye’nin Sorunlarına Çözüm ve Öneriler’ adı altında bir sene süren uğraşlar neticesinde bir kitap biraraya getirmişlerdir. Değerli katılımcılarımız bir sene boyunca Türkiye?nin içinde bulunduğu farklı sorunlara değinmiş, bunlara akılcı çözüm önerileri sunmuşlardır. 2005 yılında yayımlanan bu kitap oldukça beğeni toplamış ve birçok çalışmada da kullanılmıştır.

Çalışmalarına 2006 yılı itibariyle başlanan dış politika, uluslararası ilişkiler, ekonomi, kültür ve sosyoloji dallarında yapılan araştırmalar neticesinde Hükümet ve Liderlik Okulu düşünce grubu üyelerinin makalelerinden oluşan ‘Yeni Bakış Açıları ve Perspektifler’ adlı kitap görüş ve beğenilerinize sunulmuştur. Bu çalışmalar, birincisinde olduğu gibi, muhtelif konularda incelemelere, toplanan bilgilere ve analizine dayanan bir çaba neticesinde oluşturulmuştur. Farklı meslek gruplarından ve farklı siyasi görüşlerden oluşan Hükümet ve Liderlik Okulu düşünce grubu üyelerinin, ülkelerinin geleceğine dair yaptıkları bu çalışma çok büyük önem arzetmektedir.

Ülkelerinin geleceği için, gördükleri sorunlara sadece seyirci kalmayıp, bunlara çözüm üreten ve bu çözümleri sadece sözle değil, yazılı da ifade eden, bir sene boyunca çalışmalar yapan üyelerimizin hepsine şükranlarımı sunarım. Bununla birlikte, böyle bir grubun oluşmasına vesile olan ve destekleyen Bahçeşehir Üniversitesi ailesine Türkiye’nin önünü açacak projelere verdikleri destekten dolayı minnetlerimi sunmak isterim.

Saygılarımla,

Burak KÜNTAY
Başkan
Hükümet ve Liderlik Okulu