Global Liderlik Forumu

glf108x154
21. yüzyılda önemle ve detaylı olarak incelenmesi gereken bir konu olan liderlik, dış politikada ve iş dünyasında daha da fazla geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir.Liderliğin ancak bilgi ve tecrübeyle beslenebilecek bir olgu olduğu günümüzde; özellikle küresel siyasetin içerisinde donanım, bilgi ve deneyim sahibi kişilerin olması gerekmektedir. Dış politikada, ülkelerin uluslararası kültür farklılıklarından ve iletişim kopukluklarından kaynaklanan anlaşmazlık ve uzlaşmazlıkların önünün ancak iyi eğitilmiş, konusuna hakim ve vasıflı liderler tarafından açılabileceği şüphe götürmez bir gerçektir.

Global Liderlik Formu, uluslararası ilişkiler düzeyinde liderliği farklı açılardan ele alarak liderlik için gereken özelliklerin geliştirilmesini hedefler. Forum, her akademik yıl liderliğin farklı unsur ve konularını dünyanın dört bir yanında ve Türkiye’de liderlik nitelikleriyle ön plana çıkan birçok değerli konuşmacının katılımıyla ele alır. Global Liderlik Formu’nun amacı, geleceğin liderlerini yetiştirme yolunda katılımcıların gerekli bilgi ile donatılmasını sağlamak ve yeni bakış açıları kazanmalarını sağlayarak vizyonlarını genişletmektir.

Burak KÜNTAY
Başkan
Hükümet ve Lidelik Okulu