2023 Türkiye’nin 100. Yıl Vizyonu

2023

2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına özveri ile çalışmaktayız. Bu süreçte en güçlü desteğimiz, referansımız ve çıkış  noktamız, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün gelmiş olduğu yerdir. Türkiye’nin daha iyi bir geleceğe taşınması yönünde yapılacak çalışmalar hayata geçirilirken ya da planlanırken, gelecek projeksiyonları üzerinde özellikle durulmalıdır. Türkiye’nin geleceğine yönelik siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel planlamalar hayata geçirilirken ayakları yere basan bir tutum sergilenmelidir. Aynı zamanda bahsi geçen alanlarda gerçekleştirilecek her türlü reformda, uygulamada ve üretimde  sürdürülebilirliğin sağlanması  öncelikli hedefler arasında olmalıdır.

Bizi dünyanın geleceğinde söz sahibi  bir ülke konumuna getirecek planların ve reformların gerekliliği  herkesçe bilinmektedir.  Bu nedenle her zaman Türkiye için çalışan, siyasi, akademik ve bürokratik tüm kadrolar Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına yakışır bir ilerleme kaydedebilmek için büyük emek sarfetmektedir. Cumhuriyetimizin üzerine yapılandırıldığı temel felsefenin ışığında, hep daha iyiyi hedefleyen bir tutumla bugüne varmış bulunmaktayız. Bu anlayışı hiç kaybetmeden yolumuza devam etmekte; 2023 yılına, Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru hızlı ve emin adımlarla ilerlemekteyiz. “2023, Türkiye’nin 100. Yıl Vizyonu” projesi, Türkiye’yi taşıyacağımız noktada karşılacağımız tabloyu tüm ayrıntılarıyla çizmek amacıyla oluşturulmuş bir insiyatifin ürünüdür.  Bu  proje,  2023 yılı Türkiye’sinin ekonomik yapısına, dış politikasının geleceğine, sürdürülülebilir kalkınmaya verdiği önemin ulaşacağı noktaya ve demokrasisinde varılacak ileri seviyeye işaret etmektedir.

Bu projenin hayata geçmesinde, Türkiyem Vakfı ve Bahçeşehir Üniversitesi başta olmak üzere, emeği olan  ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz.

Saygılarımla,

Burak KÜNTAY

Başkan

Hükümet ve Lidelik Okulu