Siyaset Okulu

siyaset-okulu-kapak-crop-u8130
Siyaset Okulu programının amacı, siyasi hayatta gelecekte daha donanımlı, daha bilgili ve daha yetkin siyasetçilerin söz sahibi olmasıdır. Program, katılımcılar arasında demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklar gözetmeksizin her siyasi görüşten öğrencilere kapılarını açmıştır. Öğrenci profilindeki çeşitliliğe paralel olarak birçok siyasi partinin ve görüşün temsilcilerinin verdiği dersler ile program, objektifliğini ispatlamıştır. Siyasal sistemin öğretilmesi ve siyasal katılımın arttırılması sürecine katkıda bulunmak siyasi partilerin bir fonksiyonudur. Programımız vesilesi ile bu fonksiyon Türkiye’de daha işlevsel hale gelmiştir. İnsanlar siyasetin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini birebir siyasetin içinde bulunan uzmanlardan dinleme fırsatı elde etmiştir.

Etkileşimli şekilde işlenen dersler sayesinde öğrencilerimiz, objektif ve akademik bir ortamda bilgi birikimlerini ve yetkinliklerini arttırmışlardır. Tüm bu olumlu gelişmeler ve programın etkisi, faydası, ilk ve tek oluşu göz önüne alınırsa Siyaset Okulu programının ulaştığı insan sayısının, bir konferans salonunun kapasitesiyle sınırlı kalması, siyasete ilgi duyan ve bu konuda kendini geliştirmek isteyen diğer kişilere haksızlık olacaktır. Bu bakış açısından hareketle hayata geçirilen bu kitap, Siyaset Okulu’nda ders veren değerli konuşmacılarımızın yapmış oldukları konuşmalardan seçilmiş ve derlenmiştir.

Türk siyasi hayatında son derece önemli yere sahip Doç. Dr. Abdullatif Şener, Bülent Ecevit, Erkan Mumcu, yakın zamanda kaybettiğimiz kıymetli hocamız Muhsin Yazıcıoğlu, Murat Karayalçın, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, Recai Kutan, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Yaşar Okuyan ve Zeki Sezer’in öğrencilerimizle paylaştıklarını içeren bu kitap sayesinde önemli siyasi kazanımlar elde edeceksiniz. Siyaset Okulu hocalarımıza söz konusu değerli katkıları için şükranlarımı sunar, bu vesileyle Sayın Bülent Ecevit’i ve Sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle anarım.

Bu programın gerçekleşmesinde ciddi katkı sahibi olan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Enver Yücel’e, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’a, Siyaset Okulu kurucu rektörü ve aynı zamanda Siyaset Okulu hocalarından Sayın Prof. Dr. Süheyl Batum’a, programa yoğun emek sarf eden, adeta Siyaset Okulu’nu sırtında taşıyan değerli Hükümet ve Liderlik Okulu çalışanlarına, stajyerlerine ve kıymetli Bahçeşehir Üniversitesi ailesine saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım.

Burak KÜNTAY
Başkan
Hükümet ve Lidelik Okulu