Kitaplar

kitap-2
Bu kitap, Türkiye’deki çok önemli bir eğitim reformunun ispatıdır. 2004 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü’nün odasında kendisiyle yaptığımız bir konuşma esnasında, iki farklı konu üzerinde görüş alışverşinde bulunduk. Bunlardan ilki, Sayın Batum’un da defalarca belirttiği gibi, bir üniversite sadece ve sadece ÖSS’yi kazanan değerli öğrencilerimizin okuduğu ve eğitim aldığı ve (…)

kitap-1
2005 Yılının Mart ayında başlayan ve 4 ay boyunca çok değerli devlet adamlarını Türk halkı ile buluşturan Siyaset Okulu Projesi Başarıyla tamamlandı. Bu süre zarfından mesleki anlamda birbirinden çok farklı alanlarda bulunan bazı katılımcılarımız Hükümet ve Liderlik Okulunun Düşünce Grubu çatısı altında buluştular. Gerek kendi kişisel birikimleri gerekse Siyaset Okulu müddetince almış  (…)

kitap-3
Bahçeşehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu tarafından oluşturulan düşünce grubu 2005 yılı itibariyle çalışmalarına başlamıştır. İki senedir aktif çalışmalarını yürüten düşünce grubumuz bünyesinde, farklı mesleklerden, ihtisaslardan ve uzmanlık alanlarından kıymetli katılımcıları bulundurmaktadır. Düşünce grubunun kıymetli üyeleri daha evvelden Siyaset Okulu (…)

siyaset-okulu-kapak-crop-u8130
Siyaset Okulu programının amacı, siyasi hayatta gelecekte daha donanımlı, daha bilgili ve daha yetkin siyasetçilerin söz sahibi olmasıdır. Program, katılımcılar arasında demografik, sosyal, kültürel ve ekonomik farklar gözetmeksizin her siyasi görüşten öğrencilere kapılarını açmıştır. Öğrenci profilindeki çeşitliliğe paralel olarak birçok siyasi partinin ve görüşün temsilcilerinin verdiği dersler ile (…)

dusunce grubu
Siyaset Okulu programı, Türkiye’nin siyasal yapısının ve işleyişinin konunun uzmanlarından öğrenilmesine büyük katkıda bulunmuştur. Her tür siyasi parti ve görüşten hocaların dersler verdiği programda dersler, objektif ve akademik bir ortamda işlenmiştir. Demokrasinin ve katılımcılığın gerekliliğinin bir sonucu olarak,   (…)

glf108x154
21. yüzyılda önemle ve detaylı olarak incelenmesi gereken bir konu olan liderlik, dış politikada ve iş dünyasında daha da fazla geliştirilmeli ve teşvik edilmelidir.Liderliğin ancak bilgi ve tecrübeyle beslenebilecek bir olgu olduğu günümüzde; özellikle küresel siyasetin içerisinde donanım, bilgi ve deneyim sahibi kişilerin olması gerekmektedir. Dış politikada, ülkelerin uluslararası (…)

2023
2023 yılı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle hepimiz için büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyetimizi bugün bulunduğu noktadan daha ileriye taşımak adına özveri ile çalışmaktayız. Bu süreçte en güçlü desteğimiz, referansımız ve çıkış  noktamız, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün gelmiş olduğu yerdir. Türkiye’nin daha iyi bir geleceğe taşınması yönünde (…)

turk dis politikasi96x138
Bahçeşehir Üniversitesi hükümet ve Liderlik Okulu olarak bu sene altıncısını düzenlediğimiz Diplomat Okulu programımıza her sene olduğu gibi birbirinden değerli diplomatlar, akademisyenler ve farklı alanlarda dış politika uzmanları katılmıştır. (…)

 

latin america112x160
Bu kitabın amacı; coğrafi  açıdan uzak olsa bile, Türkiye’de çok sayıda insanın kalbine yakın olan; müziği, edebiyatı, siyasi kültürü ile yıllardır Türkiye üzerinde güçlü etkisi bulunan Latin Amerika’nın siyasi, kültürel ve sosyal yapısını anlamayı hedefleyenlere rehberlik edecek çalışmaları sunmaktadır. (…)

new perspectives116x169
In the last decade, Turkey’s foreign policy and its role in its neighborhood, from the Balkans to the Caucasus and the Middle East, have undergone profound changes at a time of extraordinary flux in the region and in the world. Turkey’s foreign policy has shifted from a zero-sum approach in international relations under the AK party government, which came to power in 2002. (…)

turkey us116x162
The United States has been Turkey’s most important ally in world politics since the early days of the Cold War. Despite the transformation of the international system and the demise of the Soviet Union at the end of the Cold War, the bilateral ties between the two countries have remained strong, if not entirely problem free. The post-Cold war period has witnessed the proliferation of studies on varius aspects (…)

critical issues115x162
The liberal political and economic ideas of the 2000s, enhanced with EU harmonization reforms transformed Turkey’s structures, political institutions and its political system in which there was a dominance of the military as an institutional actor in the political system, sustained by means of its institutionalized contol/influence mechanisms, and the occasional use of physical coercion and (…)

major shift114x154
Turkish-U.S. relations became more intense during the Cold War era. The parameters of the Cold War were different than today. The world system was bipolar, divided under this balance of power. By joining NATO and taking its place in the western bloc, Turkey found itself standing on the western side and allied with the United States (…)